Susisiekite: 8-422-65271

Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius

Dirbantys gydytojai
Šeimos gydytojas: Stasys Žvikas
Šeimos gydytojas: Vanda Kanapeckienė
Neurologas: Andrius Autukas

Skyriaus budinčių slaugytojų postas
tel. 8-422-65364

Registracija dėl paguldymo
Tel. 8422-65655; 8422-65818

Į skyrių guldomi ligoniai po gydymo stacionare, teikiančiame aukštesnio lygio paslaugas, kai dar reikia tolimesnio gydymo arba slaugos, taip pat ambulatoriniai ligoniai, kai ambulatorinė pagalba neefektyvi arba neprieinama . Ligoniai guldomi esant indikacijoms, kurias reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012-05-04 įsakymas Nr. V-393 „Dėl Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais.
Į skyrių pacientai atvyksta turėdami bendrosios praktikos gydytojo ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų nukreipimą, kai nebereikalingas papildomas ištyrimas ir yra netikslinga reabilitacija specializuotuose skyriuose. Paciento buvimo skyriuje trukmę lemia slaugos paslaugų poreikis, paciento būklė, ligos eiga ir sunkumas. Pagal nustatytą tvarką gydymo trukmė negali viršyti 120 dienų per kalendorinius metus. Tais atvejais, kai pacientas yra išnaudojęs 120 kalendorinių dienų per metus gulėjimo trukmės, skyriuje galima pasinaudoti mokamomis paslaugomis ir kreipiasi dėl tolimesnio šių paslaugų teikimo tais pačiais metais. Vadovaujantis Valstybinių ligonių kasų prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Šiaulių teritorinės liginių kasos 2018.05.01 patvirtintomis kainomis, mūsų įstaigos slaugos ir palaikomojo gydymo vieno lovadienio (paros) kaina nuo 2019.01.18 d. yra: 1. Slauga ir palaikomas gydymas – 30,58 EUR 2. Negalinčių savęs aptarnauti ligonių palaikomasis ilgalaikis gydymas (kurių Bartelio indeksas iki 40 balų) – 32,60 EUR 3. Onkologinių ligonių palaikomasis ilgalaikis gydymas (kai naudojami injekciniai analgetikai) – 41,89 EUR.

Ligoniai guldomi planine tvarka. Pirmumo teisę turi ligoniai kuriems reikalingi leidžiami narkotiniai preparatai, su pragulomis , atvykstantys iš stacionaro. Besigydantiems slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje pacientams nemokama nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros tikslinė kompensacija. Apie tai pacientą ir jo namiškius turi informuoti siuntęs gydytojas.
Pacientą guldymui į skyrių iš anksto užregistruoja nukreipimą parašiusios sveikatos priežiūros įstaigos atsakingas asmuo, pacientai ar jų artimieji, socialiniai darbuotojai paskambinę ir užregistravę tel. 8422- 65655; 8422-65818.

Apie paguldymo į skyrių datą kontaktiniu telefonu iš anksto pranešama pacientui ar jo atstovaujantiems asmenims.

PACIENTŲ KREIPIMOSI IR PRIĖMIMO Į SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO SKYRIŲ TVARKA

Related Post

Medicininiai punktaiMedicininiai punktai

Punktas Slaugytoja Tel. nr. Darbo laikas Vainiūnų medicinos punktas Bendruomenės slaugytoja Rita Juškienė Tel. nr: 8-422-44574 I-V – 10:10-13:00, 15:00-19:46 Skėmių medicinos punktas Bendruomenės slaugytoja Danguolė Garuckienė Tel nr: 8-422-45188

Skip to content