Informacija

Kompensuojamų vaistų pasų išdavimas (keitimas)

Kompensuojamųjų vaistų pasai (KVP) išduodami ir keičiami ambulatorijoje kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. iki 12.00 val.
KVP išdavimo taisyklės:

● Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

● KVP apdraustojo vardu gali pasiimti ir kitas asmuo. Tokiu atveju jis turi pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą bei asmens, kuriam reikalingas KVP, Lietuvos Respublikoje išduotą tapatybę patvirtinantį dokumentą.

● Senasis kompensuojamųjų vaistų pasas keičiamas nauju tik nustatyta tvarka grąžinus senąjį vaistų pasą ir sumokėjus KVP keitimo mokestį (1 ).

● Jei apdraustasis negrąžina senojo kompensuojamųjų vaistų paso (arba grąžina sugadintą dėl netinkamo saugojimo), naujas vaistų pasas išduodamas sumokėjus KVP praradimo (arba sugadinimo) mokestį (3 ).

Gyventojų prisirašymo prie PSPC tvarka

Asmenų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos registravimas:

● Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą Pirminės Asmens Sveikatos Priežiūros Centro įstaigą.

● Asmuo, pasirinkęs Baisogalos PSPC bei konkretų gydytoją (šeimos, vidaus ligų gydytoją), atvyksta į įstaigos sveikatos statistikos kabinetą (202 kabinetas), užpildo ir pasirašo prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (forma Nr.025-025-1/a ar forma Nr.025-025-2/a).

● Asmuo (globėjas), pasirinkęs PSPC, bet nepasirinkęs toje PSPC dirbančio gydytojo, savo sutikimą lankytis pas PSPC administracijos skiriamą gydytoją patvirtina parašu Nr.025-025-1/a.

● Prašymas pildomas remiantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra, - globėjas. Prašymas gali būti rašomas kompiuteriu ir asmens pasirašoma ranka.

Norėdamas patekti pas savo apylinkės gydytoją, pacientas gali:

● Atvykti į registratūrą arba skambinti į registratūrą ir užsiregistruoti iš anksto;

● Užsiregistravęs registratūroje išsikviesti šeimos gydytoją į namus. Gydytojo vizitui į namus registruotis reikėtų iki 13 val.

Būtinosios pagalbos atveju (staiga susirgus, esant aukštesnei nei 38 laipsnių temperatūrai, sutrikus širdies ritmui, atsiradus staigiam dusuliui ir kitiems simptomams, atsiradusiems (per vieną – dvi dienas)) pacientai atvykę į gydymo įstaigą priimami pirmumo tvarka. Kitais atvejais, pacientui pageidaujant gauti paslaugas tą pačią dieną, šeimos gydytojas suteiks paslaugas tą pačią dieną. Gydytojui nutraukus darbo santykius su PSPC, įstaigos administracija skiria kitą gydytoją, jeigu pacientas nepasirenka kitaip.

Ambulatorinių kortelių perdavimo kitai įstaigai tvarka

Pacientui pasirinkus kitą PSPC, jo asmens sveikatos istorija (forma Nr.025/a) perduodama paciento pasirinktai įstaigai, šiai pateikus „Prašymą dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo” (forma Nr.025-025-3/a). Ambulatorinė kortelė, vaikų raidos istorija išsiunčiama per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

● Prašymai registruojami „Ambulatorinių kortelių, vaikų raidos istorijų perdavimo registracijos žurnale” (forma Nr.025-025-10/a) ir saugomi istoriją perdavusioje įstaigoje.

● Ambulatorinės kortelės perduodamos sunumeravus visus užpildytus puslapius ir po paskutiniojo gydytojo įrašo pažymėjus perdavimo datą, įstaigos pavadinimą bei ambulatorinės kortelės puslapių skaičių.

● Dėl ambulatorinių kortelių perdavimo pildoma F 025-025-3/a (užpildo sveikatos statistikas, pasirašo įstaigos vadovas). Forma siunčiama įstaigai, iš kurios pacientas atvyko. Gavus kortelę, atžymima tame pačiame žurnale, kur buvo registruotas prašymas prisirašyti gydymo įstaigoje (forma Nr.025-025-9/a).

● Perduodamos ambulatorinės kortelės registruojamos „Ambulatorinių kortelių perdavimo registracijos žurnale” (forma Nr.025-025-10/a).

Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 583.

Gydytojų iškvietimai į namus

Gydytoją į namus (darbo dienomis nuo 8.00 iki 13.00) galite išsikviesti registratūros telefonu
(8 422) 65271;
Gydytojo iškvietimai į namus registruojami, kai:
● pacientas karščiuoja (39 laipsniai ir daugiau);
● pacientas nevaikšto ar nepajėgia atvykti į polikliniką;
● yra gripo simptomai (aukšta temperatūra, šaltkrėtis, kaulų ir raumenų skausmai) gripo epidemijos metu.
Atvykdami į polikliniką, nepamirškite asmens dokumentų.
Dirbantiems asmenims būtina turėti socialinio draudimo pažymėjimą, pasą;
neįgaliesiems – invalidumo pažymėjimą;
pensininkams – pensininko pažymėjimą.
Skubos tvarka tai pačiai dienai registruojamas pacientas, kuris skundžiasi:
● staiga atsiradusiu, stipriu bet kurios lokalizacijos skausmu (galvos, širdies, pilvo ir pan.);
● dusuliu, sunkumo jausmu krūtinėje;
● kraujavimu;
● staigiu regėjimo, kalbos, judėjimo funkcijos sutrikimu;
● įvykus traumai.
Pacientui pageidaujant, galima užsiregistruoti pas gydytoją apsilankymo gydymo įstaigoje dieną.
Planiniam apsilankymui (išsirašyti vaistų) pacientai registruojami iš anksto telefonu ar apsilankius gydymo įstaigoje.
Pacientai priimami talonėliuose nurodytu laiku. Galimi nedideli nukrypimai, susiję su skubia pagalba.

Kada kviesti gydytoją į namus pas vaiką

Gydytojo iškvietimai į namus registruojami, kai:
● serga kūdikis iki 6 mėnesių amžiaus;
● vaiko temperatūra - 39 laipsniai ir daugiau;
● vaikas su negalia dėl atramos–judamojo aparato patologijos (negali vaikščioti ar sunkiai vaikšto) ir kt.;
● yra gripo simptomai (šaltkrėtis, karščiavimas, kaulų ir raumenų skausmai) gripo epidemijos metu.
Gydytoją į namus (darbo dienomis nuo 8.00 iki 13.00) galite išsikviesti registratūros telefonu
(8 422) 65271;
SVARBU:
Nepamirškite, kad vaiką iki 16 metų, atvykstantį į polikliniką dėl ligos, skiepų ar profilaktiniam patikrinimui, turi palydėti tėvai ar globėjai.
Kviečiant gydytoją į namus, namuose su nepilnamečiu vaiku turi būti jo tėvai ar globėjai.
Laukdami gydytojo paruoškite paciento kompensuojamų vaistų pasą ir SODROS pažymėjimą (jei bus reikalingas nedarbingumo pažymėjimas)

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa

Atrankinės moterų sveikatos patikros dėl gimdos kaklelio patologijos programos naudą ir efektyvumą rodo kitų šalių patirtis. Pavyzdžiui, Suomijoje, prieš 40 metų pradėjusioje vykdyti analogišką atrankinį patikrinimą, moterų sergamumas gimdos kaklelio vėžiu 4–5 kartus yra mažesnis nei Lietuvos moterų. Kuo anksčiau aptinkami pakitimai, tuo lengviau galima juos išgydyti. Net 80 proc. šia liga susirgusių moterų galėtų pasveikti, jei liga būtų pastebėta laiku ir kuo anksčiau būtų pradėtas gydymas.
Programa patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-482.
Programa skirta moterų nuo 25 iki 60 metų amžiaus gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijai.
Programos priemonės taikomos vieną kartą per trejus metus.
Programos priemonės:
● Informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos paslauga;
● gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslauga;
● gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimo paslauga;
● gimdos kaklelio biopsijos ir jos rezultatų įvertinimo paslauga;
● gimdos kaklelio biopsijos medžiagos ištyrimo paslauga.
Informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos paslaugą teikia pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbantys šeimos gydytojas arba pirminės asmens sveikatos priežiūros komandos narys – gydytojas akušeris ginekologas.
Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslaugą teikia šeimos gydytojas arba pirminės asmens sveikatos priežiūros komandos narys – gydytojas akušeris-ginekologas.
Gimdos kaklelio biopsijos ir jos rezultatų įvertinimo paslaugą teikia asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios ambulatorines specializuotas akušerijos ir ginekologijos paslaugas.
Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ir biopsijos medžiagos ištyrimo paslaugą teikia patologijos skyriai ar tarnybos.
Norinčios dalyvauti programoje turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Visos šios paslaugos programoje dalyvaujančioms moterims teikiamos nemokamai.

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa

Nepaisant tobulėjančių diagnostikos metodų ir gydymo būdų Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, krūties vėžys išlieka viena dažniausių moterų ligų. Lietuvoje kasmet diagnozuojama virš 1300 naujų krūties vėžio atvejų. Kiekvienais metais ši liga nusineša šimtus gyvybių. Laiku pastebėjus ligą, jai galima užkirsti kelią, nes daugiau kaip 95 proc. moterų, sergančių pirmos stadijos krūties vėžiu, visiškai išgydomos. Remiantis įvairių šalių duomenimis (Suomijoje, Švedijoje, Kanadoje, JAV irk t.) įdiegus prevencinę programą mirtingumas nuo krūties vėžio per 5 m. sumažėjo apie 30 proc.
Programa patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-729.
Programa skirta moterų nuo 50 iki 69 metų amžiaus krūties piktybinių navikų prevencijai.
Programos priemonės taikomos vieną kartą per dvejus metus.
Programos priemonės:
● informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją paslauga;
● mamogramų atlikimo paslauga;
● mamogramų vertinimo paslauga.
Informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją paslaugas teikia pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (šeimos gydytojai).
Mamogramų atlikimo paslaugas teikia įstaigos, turinčios mamografijos aparatus, į kurias siunčia šeimos gydytojas.
Mamogramų vertinimo paslaugas teikia įstaigos, kuriose dirba atitinkamą darbo patirtį turintys radiologai, arba tos įstaigos yra sudariusios su jais sutartis.
Jei mamografinio tyrimo rezultatas patologinis, pacientė siunčiama pas specialistą konsultacijos – diagnozei patikslinti ir gydyti.
Norinčios dalyvauti programoje turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją.

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa

Priešinės liaukos vėžys – dažniausia Lietuvos vyrų onkologinė liga. Specialistų teigimu, profilaktiniai tikrinimai būtini, nes pacientas ilgai nejaučia jokių prostatos vėžio simptomų. Pastarųjų metų duomenys rodo, kad Lietuvoje vėžio prevencija vyrai yra susirūpinę ne mažiau nei moterys, todėl aktyviai yra įgyvendinama vėliausiai pradėta priešinės liaukos (prostatos) vėžio prevencijos programa.
Programa patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14. įsakymu Nr. V-973
Programa skirta vyrų nuo 50 iki 75 metų amžiaus ir vyrų nuo 45 metų, kurių tėvai ar broliai yra sirgę prostatos vėžiu, susirgimų prevencijai.
Programos priemonės taikomos vieną kartą per dvejus metus.
Programos priemonės:
● Informavimo apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno (toliau - PSA) nustatymo paslauga.
● Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga.
Informavimo apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo paslaugas teikia pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbantys šeimos gydytojai.
Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslaugą teikia asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios ambulatorines urologijos paslaugas.
Norintys dalyvauti programoje turite kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris atlikęs PSA tyrimą , esant reikalui, Jus nusiųs urologo konsultacijai.
Visos šios paslaugos programoje dalyvaujantiems vyrams teikiamos nemokamai.

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa

Širdies ir kraujagyslių ligos visame pasaulyje siejamos su netinkama žmonių gyvensena: nesveika mityba (maiste per daug riebalų, cholesterolio, druskos), rūkymu, sumažėjusiu fiziniu aktyvumu, antsvoriu bei negydomu padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu ar cukriniu diabetu. Užsienio ir mūsų šalies patirtis rodo, kad galima išvengti daugelio širdies ir kraujagyslių ligų bei pailginti žmonių gyvenimą. Tam reikia perprasti ligos prigimtį, nustatyti ją skatinančius rizikos veiksnius ir atkakliai su jais kovoti. Pokyčių pirmiausia turime norėti patys ir ryžtis keisti savo gyvenseną.
Programa patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2005m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-913.
Programa skirta vyrų nuo 40 iki 55 metų ir moterų nuo 50 iki 65 metų širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai.
Programos priemonės taikomos vieną kartą per metus. Metaboliniu sindromu sergantys pacientai ne rečiau kaip kas dvejus metus siunčiami pakartotinai ištirti KPP.
Programos priemonės:
● informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga;
● išsamaus širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo paslauga.
Informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslaugos teikimą organizuoja pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Ši paslauga apima:
1. įsakymu patvirtintos formos informacinio pranešimo įteikimą pasirašytinai;
2. pokalbius su pacientais apie širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos priemones bei patarimus, kaip stiprinti ir išsaugoti sveikatą;
3. gliukozės koncentracijos kraujo plazmoje nustatymą;
4. bendrojo cholesterolio koncentracijos kraujo serume nustatymą;
5. didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos kraujo serume nustatymą;
6. mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos kraujo serume nustatymą;
7. trigliceridų koncentracijos kraujo serume nustatymą;
8. elektrokardiogramą (12 derivacijų);
9. bendrosios paciento širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimą pagal Europos kardiologų draugijos patvirtintą širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės skaičiavimo sistemą SCORE;
10. gliukozės koncentracijos kraujo plazmoje nustatymą po gliukozės krūvio, jei paciento kraujo plazmoje gliukozės koncentracija nevalgius siekia nuo 5,6 mmol/l iki 7,8 mmol/l;
11. intensyvaus paciento gyvensenos keitimo schemos ir pirminės prevencijos priemonių plano sudarymą, jei pacientui taikytina viena šių sąlygų:
11.1. bendroji širdies ir kraujagyslių ligų tikimybė pagal SCORE - 5 ir daugiau procentų;
11.2. aterosklerozė kituose arterijų baseinuose;
11.3 ankstyvosios išeminės (koronarinės) širdies ligos šeiminė anamnezė (tėvai ar vaikai, sirgę išemine širdies liga: vyrai - jaunesni nei 45 metų, moterys - jaunesnės nei 55 metų);
11.4 bendrojo cholesterolio koncentracija kraujo serume didesnė nei 7,5 mmol/l;
11.5 mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracija kraujo serume didesnė nei 6 mmol/l arba įtariama pirminė šeiminė dislipidemija;
12. siuntimą į KPP išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, jei pacientui įtariamas ar yra nustatytas cukrinis diabetas, arba nustatytas metabolinis sindromas, t. y. jei paciento būklė atitinka bent 3 iš 5 toliau išvardytų kriterijų:
12.1. vyrų liemens apimtis >= 102 cm, moterų >= 88 cm;
12.2. serumo trigliceridai >= 1,7 mmol/l;
12.3. didelio tankio lipoproteinų cholesterolis: vyrų < 1, 03 mmol/l, moterų < 1,29 mmol/l;
12.4. arterinis kraujospūdis: sistolinis >= 130 mmHg arba diastolinis >= 85 mmHg, arba pacientas vartoja spaudimą mažinančius vaistus;
12.5. gliukozės koncentracija kraujo plazmoje nevalgius >=5,6 mmol/l.
Išsamaus širdies ir kraujagyslių ligų bei sergančiųjų cukriniu diabetu ar metaboliniu sindromu tikimybės įvertinimo paslauga teikiama specializuotose širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos padaliniuose (Vilniaus universiteto ligoninėje „Santariškių klinikos“; LSMUL viešojoje įstaigoje Kauno klinikos, UAB „Pirmoji viltis“, Svalbono klinika UAB, VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninėje ir kt.).
Norintiems dalyvauti programoje reikėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Visos šios paslaugos programoje dalyvaujantiems asmenims teikiamos nemokamai.