Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius

Šeimos gydytojai: Žvikas Stasys, Andrius Autukas

Neurologė: Vanda Kanapeckienė

Vyr. slaugytoja: Audronė Beresnevičienė

Skyriaus budinčių slaugytojų postas: tel. 8-422-65364
Registracija dėl paguldymo: tel. 8422-65655;  8422-65818, tel. 8-422-65364

„Registracija į slaugos skyrių“ adresu: http://www.baisogalospspc.lt/


Į skyrių guldomi ligoniai po gydymo stacionare, teikiančiame aukštesnio lygio paslaugas, kai dar reikia tolimesnio gydymo arba slaugos, taip pat ambulatoriniai ligoniai, kai ambulatorinė pagalba neefektyvi arba neprieinama . Ligoniai guldomi esant indikacijoms, kurias reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012-05-04 įsakymas Nr. V-393 „Dėl Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais.
Į skyrių pacientai atvyksta turėdami bendrosios praktikos gydytojo ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų nukreipimą, kai nebereikalingas papildomas ištyrimas ir yra netikslinga reabilitacija specializuotuose skyriuose.  Paciento buvimo skyriuje trukmę lemia slaugos paslaugų poreikis, paciento būklė, ligos eiga ir sunkumas. Pagal nustatytą tvarką gydymo trukmė negali viršyti 120 dienų per kalendorinius metus. Tais atvejais, kai pacientas yra išnaudojęs 120 kalendorinių dienų per metus gulėjimo trukmės, skyriuje galima pasinaudoti mokamomis paslaugomis ir  kreipiasi dėl tolimesnio šių paslaugų teikimo tais pačiais metais.  Vadovaujantis Valstybinių ligonių kasų prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Šiaulių teritorinės ligonių kasos patvirtintomis kainomis, mūsų įstaigos slaugos ir palaikomojo gydymo vieno lovadienio (paros) kaina  nuo 2024.04.30 d. yra:        

1.  Bendroji slauga – 79,76 EUR        

2. Demencija sergančių pacientų slauga – 109,73 EUR        

3. Vegetacinės būklės pacientų slauga – 113,70 EUR.


Ligoniai guldomi planine tvarka. Pirmumo teisę turi ligoniai atvykstantys iš stacionaro. Besigydantiems slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje pacientams nemokama nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros tikslinė kompensacija. Apie tai pacientą ir jo namiškius turi informuoti siuntęs gydytojas.

Apie paguldymo į skyrių datą kontaktiniu telefonu iš anksto pranešama pacientui ar jo atstovaujantiems asmenims.

Parašykite komentarą