Istorija

1947 m. gruodžio mėn. atvyksta į Baisogalą dirbti gydytoja Vanda Nosovskaitė. Ji paskiriama Baisogalos ambulatorijos vyr. gydytoja Vanda Nosovskaitė.

Gydytoją apgyvendino vaistinėje, kuri buvo įsikūrusi poeto V. Bložės tėvų namuose. Vaistinės vedėja dirbo V. Krivaitienė. Krivaičiai gydytoją įkurdino savo salone – pastatė jai lovą. V. Nosovskaitė ligonius priiminėdavo salone, kur miegodavo, o laukiamasis buvo vaistinė. Pirma sanitarė buvo Jadvyga Vildaitė-Nivinskienė.


1948 m. persikėlė į Poškaus namus. Čia įsikūrė ambulatorija ir ligoninė 10 lovų gimdyvėms. Pirmoji akušerė buvo Ona Kuncienė. Pirma skalbėja ir virėja – Bronė Kazlauskaitė-Gonestienė. Po poros mėnesių buvo įrengta dar 15 lovų terapiniams ligoniams. Tokiu būdu pradėjo veikti 25 lovų ligoninė.


Pirmieji ligoninės darbuotojai buvo Vanda Nosovskaitė, Jurevičiūtė-Šukienė, Genutė Šakėnaitė, Vasiljeva (felčerė), Stefa Spanseraitė-Brazauskienė, Jonas Grigaliūnas (vaistininkas), Dučinskienė (stomatologė), Žaboka, Kučiauskienė, Mickevičiūtė, Butkevičienė-Leščinskienė, Banelytė.


 1957 m. ligoninė buvo perkelta į buvusią kleboniją. Lovų skaičius jau buvo 35-50. Darbuotojų kolektyvas didėjo. Atvyko dirbti jaunos medicinos seserys Živilė Černiūtė, Marytė Šakėniėnė, Marcelė Šarauskienė, Genė Marčiulionienė, Julė Nijolė Juknevičiūtė, Mintautė Bogušaitė. Jaunesnįjį personalą sudarė Apolonija Ginkevičienė, Stefa Dilginienė, Viktorija Masiulienė, Aldona Rutkauskaitė, Jadvyga Marcinkienė, Zofija Žvikienė, Liuda Tiškienė, Budrienė, J. Kablienė, Aldona Nakutavičienė Elena Kilienė, Antanina Petkevičienė, Janina Pažemeckienė, Ona Strolienė (akušerė).

 1964 m. rugpjūčio 1 d. į Baisogalos ligoninę atvyksta jaunas, energingas gydytojas terapeutas Juozas Vidmantas Ramanauskas. 1981 m. jis paskiriamas dirbti vyr. gydytoju ir šiose pareigose dirba iki 2001 metų.Pirmieji Baisogalos ambulatorijos darbuotojai, 1947 m.


 1968 m. atvyksta dirbti gydytoja stomatologė Danutė Stikliūnienė.


1980 m. į ambulatoriją atvyksta dirbti gydytoja ginekologė Vanda Urbonienė, gydytoja terapeutė Stefa Miknevičienė.


Darbuotojų kolektyvas nuolat didėjo – atvyko dirbti Stasė Barzdonienė, Irena Bložienė, Izabelė Ramanauskienė, jaunos medicinos seserys: Janina Stukonienė, Aldona Barkauskienė, Valė Žukauskienė, Vanda Golcienė, Regina Onaitienė, Julija Kaminskienė, Zita Elsukova, Violeta Grytienė, Romualda Grytienė, Romualda Giniotienė, Dalė Grinienė, Jadvyga Rimkevičienė, Lilija Sabaliauskienė, Danutė Averlingienė, Genė Lizaverienė, Nijolė Vyčienė, Stasė Barkauskienė, Ona Gailevičienė, Nijolė Žaromskienė. Kitas personalas – Irena Mirončikienė, Ona Bartkevičienė, Laima Zakutauskienė, Valerija Gečienė.


1980 m. buvo pastatyta nauja ambulatorija (Grinkiškio g. 23). Joje įsikūrė vaistinės filialas (vedėja Danguolė Kablytė). Ambulatorijoje įsikūrė vaikų konsultacija, procedūrinis kabinetas terapiniai kabinetai, fiziologijos kabinetas, terapiniai kabinetai, fiziologijos kabinetas, EKG kabinetas, masažo kabinetas, stomatologų kabinetas, moterų konsultacija, laboratorija. Dirba didelis ir gražus medicinos darbuotojų kolektyvas.


1998 m. Baisogalos ligoninė persikelia iš klebonijos pastato į Baisogalos centre esantį buvusio Baisogalos eksperimentinio ūkio administracinį pastatą, kurį padovanojo Baisogalos žemdirbiai.


Kolektyvas nuolat jaunėja. Atvyko dirbti medicinos seserys Laima Danusienė, Irma Kablienė, Vida Vaštakienė, Vida Vaškienė, Snaigė Kvilienė, Dalė Stonienė. Jaunesnysis personalas – Vilimantė Rainienė, Alma Mirončikienė, Ina Šteimanienė, Dalia Žikienė, Marytė Daukšienė, Birutė Rimkevičienė; virėjos – Regina Jonaitienė, Audra Damanauskienė, Danguolė Urbaitienė. Kitas personalas – Jurga Rimkevičienė (ūkinės dalies vedėja), Valentina Mačiulienė, Žydronė Jazerkauskienė, Vera Tatlauskienė.


 2001 m. ligoninė pervadinama į Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centrą, kurio direktore paskiriama gydytoja Stefa Miknevičienė.

     Vidurinysis medicinos personalas, 1957 m.

Baisogalos ligoninė, 1968 m.

Baisogalos ligoninė, 1975 m.

         Baisogalos ligoninė, apie 1980 m.

Ligoninės palatoje

 

„Donorų  dienos“

Parašykite komentarą