KVP išdavimas

Kompensuojamųjų vaistų pasai (KVP) išduodami ir keičiami ambulatorijoje kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. iki 12.00 val.


KVP išdavimo taisyklės:

● Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

● KVP apdraustojo vardu gali pasiimti ir kitas asmuo. Tokiu atveju jis turi pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą bei asmens, kuriam reikalingas KVP, Lietuvos Respublikoje išduotą tapatybę patvirtinantį dokumentą.

● Senasis kompensuojamųjų vaistų pasas keičiamas nauju tik nustatyta tvarka grąžinus senąjį vaistų pasą ir sumokėjus KVP keitimo mokestį (1 €).

● Jei apdraustasis negrąžina senojo kompensuojamųjų vaistų paso (arba grąžina sugadintą dėl netinkamo saugojimo), naujas vaistų pasas išduodamas sumokėjus KVP praradimo (arba sugadinimo) mokestį (3 €).

Parašykite komentarą